Vim Öğreniyorum!

Vim nedir ?

Vim bir metin editörüdür.Vim;Öğrenmesi zahmetli olduğu kadar zevkli olan ,öğrenildikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir editör.

Komut satırından:

vim -O deneme1.c deneme2.c  

-> Dikey pencerelerde .c uzantılı 2 dosya açar.

vim -o deneme3.c deneme4.c

-> Yatay pencerelerde .c uzantılı 2 dosya açar.

CTRL+W 		

-> Yatay ve dikey pencereler arası geçiş.

Önemli Uyarı:

BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ VEYA SİSTEMİ RESTART YAPTIGINIZDA EGER O AN VİM İLE CALISIYORSANIZ VİM BİRDAHAKİ ACISINIZDA O DOSYAYA SADECE OKUMA İZNİ VERİR. YAZMA İZNİ İÇİN

:w!  

komutu verilmelidir.

Kullanılabilir komutlar :

vim deneme.txt

-> deneme.txt adında bir dosya oluşturur.

i               

-> vim de yazı yazma moduna geçer(insert)

ESC

-> ESC tuşu ile komut verme moduna geçilir.Yani komut vermek için her defasında esc tusuna basılmalı.

:q

-> Çıkmak için kullanılır.Kaydetmeden çıkılırsa hata verir.

:wq

-> Yaz ve çık

h

-> Metin üzerinde sola gider

l

-> Sağa gider

k

-> Yukarı

j

-> Asağı

Not:Yön tuşları yerine h-l-j-k kullanımı hızlanmayı sağlar.

fm 

-> “Sadece” bulundugu satırda ileriye doğru ‘m’ araması yapar.

Fa

-> “Sadece” bulundugu satırda geriye doğru ‘a’ araması yapar.

0

-> Satır başına git

$

-> Satır sonuna git

2$

-> Bir alttaki satırın sonuna git

5$

-> 4 alttaki satırın sonuna git

33w

-> 33 kelime ileri git

14b

-> 14 kelime geri git

G

-> Dosyanın son satırına git

1G

-> Dosyanın ilk satırına git

24G

-> Dosyanın 24.satırına git

33w

-> 33 kelime ileri git

14b

-> 14 kelime geri git

G 		

-> Dosyanın son satırına git

1G

-> Dosyanın ilk satırına git

:set number

-> Ekranın soluna satır numaraları ekler!

:set nonumber 	

-> Satır numaralarını kaldırır.

/linux

-> metin içinde linux kelimesini arar

:set hlsearch 	

-> Aranan kelimeleri renklendirir.

:set nohlsearch 

-> hlsearch özelliğini kapatır.

yy 		

-> Bulundugu Satırı kopyalar

3y 		

-> 3 satırı kopyalar

.

-> Kopyalanan satırı yapıştırır

G

-> Dosya sonuna git

~

-> İmlecin bulundugu yerdeki harfi kücük/büyük harfle değiştir

4~

-> önündeki 4 karakteri kücük/büyük harfe dönüştür.

:split

-> Ekranı pencerelere böl

v

-> Visual mod -> Bu modda fare ile hareket ettirilen satırlar renklenir.

> 		

-> Bulundugu satırı shift genişliği kadar kaydırır(Visual modda)

:syntax on 	

-> Tanınmayan dosya türlerinde metni renklendirir

:set shiftwidth=4

-> Tab boşluğunu ayarlar

:mkvimrc dosyaismi

-> set vb yapılan ayarların saklanmasını sağlar.

:source dosyaismi

-> kaydedilen ayarları çağırır.

Bilgisayarın Hayatındır!